1. TC Houtland Ertvelde vzw richt VANAF 2023 jaarlijks ÉÉN clubkampioenschap in, ingaande op 1 januari en eindigend op 31 december van het kalenderjaar. Komen in aanmerking voor het clubkampioenschap :
  • alle CYCLO- & VTT-fietstochten die voorkomen op de officiële kalenders van om het even welke bond (WBV, VWB, ….) inclusief de verplaatsingen (met de fiets)
  • verkennen en uit-/afpijlen organisaties TC Houtland Ertvelde
  • fietsroutes (route-you, provincie(s), gemeente(n), VVV, ……..
  • de jaarlijkse sponsorrit en alle andere door TC Houtland georganiseerde uitstappen/groepsritten/midweekritten).
  • private, meerdaagse reizen met de fiets
  • buitenlandse proeven
  • zelf georganiseerde rondritten/fietsuitstappen van minstens 30 km
  • verplaatsing van en naar het werk komen NIET in aanmerking
 2. Vaststelling van de gereden kilometers voor het clubkampioenschap:
  • de kilometers van de proeven zoals vermeld in de officiële kalender(s) van om het even welke bond (WBV, VWB, …), inclusief de verplaatsingen met de fiets naar de startplaats
  • de kilometers van de fietsroutes
  • de kilometers van de jaarlijkse sponsorrit en alle andere door TC Houtland georganiseerde uitstappen/groepsritten/midweekritten.
  • alle kilometers van elke medewerking bij het verkennen, uit- of afpijlen van de eigen organisaties van TC Houtland Ertvelde.
  • de kilometers van private fietsreizen
  • de kilometers van de buitenlandse officiële proeven
  • de kilometers van de zelf georganiseerde rondrit/fietsuitstap van minstens 30 km.
 3. De leden van TC Houtland Ertvelde vzw worden gerangschikt naar het hoogst aantal gereden kilometers
 4. Bevestiging van deelname: leden die aan een proef/uitstap hebben deelgenomen, dienen dit te vermelden op het “rittenblad” dat ieder lid jaarlijks zal ontvangen. Het rittenblad moet maandelijks ingediend worden.
 5. Tijdstip van betwisting der proeven:
  Alle proeven van om het even welke federatie & buitenlandse proeven komen slechts in aanmerking als ze gereden worden op de dag waarop die officieel geprogrammeerd staat.
  Op dagen dat TC Houtland zelf proeven organiseert die op de kalender van WBV voorkomen (FT Het Oude Gemeentehuis, Westerschelderit, Vriendschapstocht, Houtland VTT/Cyclo, eventueel Toprit) tellen enkel de kilometers van deze eigen inrichtingen mee voor het clubkampioenschap én voor het clublaureaatschap. Alle andere ritten/uitstappen/routes gereden op die dag(en) worden NIET meegeteld!
  Fietsroutes en private rondritten kunnen gefietst worden op om het even welke dag van de week, behalve op dagen dat TC Houtland Ertvelde zelf organisaties voorziet
 6. Alle proeven worden geacht gefietst te worden met de “fietstoeristische geest”
  De club rekent op de eerlijkheid van de leden.
  Leden die het reglement niet eerbiedigen of bedrog plegen worden uitgesloten uit het clubkampioenschap, komen ook niet in aanmerking om clublaureaat te worden en ontvangen geen enkele waardebon.
 7. Om in aanmerking te komen voor clubkampioen, clublaureaat dient men zijn ‘rittenblad’ (de uiterste datum staat onderaan vermeld op uw uitslagenlijst) in te dienen als volgt:
  • de uitslagenlijst doormailen naar: secretaris@tc-houtland-ertvelde.be
  • de uitslagenlijst in de brievenbus deponeren van Freddy Van de Veire , Tervenen 66 te 9940 Ertvelde of bij een ander bestuurslid.
 8. De stand van het clubkampioenschap kan men raadplegen op onze website (www.tc-houtland-ertvelde.be) en zal vermeld worden in onze “NIEUWSBRIEF”.
 9. De eerste 25 van het clubkampioenschap van TC Houtland Ertvelde vzw ontvangen een waardebon/beloning.
 10. Ieder clublid kan CLUBLAUREAAT worden, en ontvangt hiervoor een waardebon/beloning, als hij/zij voldoet aan alle volgende voorwaarden:
  • deelnemen aan DERTIG (30) proeven vermeld op de kalender van WBV.
  • deelnemen aan 5 van de 7 organisaties van TC Houtland Ertvelde vzw of meewerken bij de organisatie ervan (Nieuwjaarsreceptie, Augustijnrit, Ft Het Oude Gemeentehuis, Westerschelderit, Vriendschapstocht, Sponsorrit en Houtland-VTT/CYCLO).
 11. Eventuele waardebons hebben een beperkte geldigheidsdatum, zoals vermeld op de bons en kunnen enkel gebruikt worden in de er op vermelde horeca-/handelszaak.
 12. Het recht op de waardebon/beloning (clubkampioenschap/clublaureaat) geldt enkel indien men het daaropvolgend jaar lid blijft van TC Houtland Ertvelde vzw.
 13. Ieder lid waarvan de daden, de uitlatingen of houdingen van die aard zijn dat ze TC Houtland Ertvelde vzw, de sponsor(en) of het wielertoerisme in het algemeen, schade berokkenen wordt bestraft met uitsluiting uit de club!
 14. Alle door huidig reglement niet voorziene gevallen vallen onder de bevoegdheid van het bestuur, dat zich het recht voorbehoudt te allen tijde de reglementen aan te vullen of ze te wijzigen waar nodig. Aanvullingen en/of wijzigingen worden gepubliceerd in de “NIEUWSBRIEF”.

Reglement Clubkampioenschap vanaf 2023